Online Eğitime Giriş
Anadolu Lisesi
Anadolu Lisesi
Eğitim Kademelerimiz
Tüm kademelerimizde nitelikli, bilimsel ve çok yönlü eğitim anlayışımızla eğitsel programlar uyguluyor; her alanda kendini ifade edebilen global bireyler yetiştiriyoruz!
Anadolu Lisesi
Beceri ve yetkinlik temelli gelişim
tasarımı!

Anadolu Lisemizde merak eden, öğrenen ve öğrendiklerini gerçek hayata aktarabilen nesiller yetiştiriyor; öğrencilerimizin hayata hazır bireyler olmasını sağlıyoruz!

Hangi kampüslerde var?
Anadolu Lisesinde Öğrencilerimizi Neler Bekliyor?
Zengin ve Özgün Eğitim Müfredatı

Uyguladığımız zengin ve özgün eğitim müfredatıyla öğrencilerimizin gelişimini kapsamlı şekilde ele alıyor, geleceğin çok yönlü ve nitelikli bireylerini yetiştiriyoruz. Şafak Okulları olarak güçlü bir geleceğe ancak iyi yetişmiş bireylerle ulaşabileceğimize inanıyoruz!

Flipped Learning ile Ters Yüz Edilmiş Sınıflar

Şafak Okullarında hazır bulunuşluk ile başlayan eğitim süreci, bilgiyi içselleştirme ve pratik yapma ile devam eder. Flipped Learning ders tasarımlarıyla sınıflarımızı tersine çeviriyor, kendi hızında öğrenen, merak eden ve sorgulayan öğrenciler yetiştiriyoruz!

Kariyer Yönetimi Programları

Şafak Okullarında 9. sınıftan itibaren başlayan kariyer yönetimi programlarıyla; öğrencilerimizin kendilerini tanıyarak, gelecekleri için en uygun akademik ve mesleki hedefleri koymalarını sağlıyoruz! İnanıyoruz ki her öğrencinin başarılı ve mutlu olacağı alanlar, bir diğerinden farklı olacaktır.

Hafta Sonu ve Baykuş Etütleri

Anadolu lisesi kademelerimizde nitelikli ve uygulamaya dayalı eğitim anlayışımızı, hafta sonu ve baykuş etütleriyle zenginleştiriyor; öğrencilerimizin mutlak başarıyı elde etmeleri için ihtiyaç duyacakları tüm gelişim programlarını kapsamlı şekilde tasarlıyoruz!

Mesleki Yönelim Test ve Raporları

Şafak Okullarında kayıtla birlikte gerçekleştirilen mesleki yönelim testleriyle öğrencilerimizi yakından tanıyor, elde ettiğimiz raporlar sayesinde öğrencilerimizi kendilerine en uygun mesleki alanlara yönlendiriyoruz!

Haftalık Kazanım Değerlendirme Sınavları (KDS)

Ortaokul kademelerimizde düzenlenen haftalık kazanım sınavlarıyla öğrencilerimizin gelişimini yakından takip ediyor, elde ettiğimiz çıktılarla onlar için en verimli olacak eğitsel programları tasarlıyoruz!