Online Eğitime Giriş
Aşçılık Alanı
Aşçılık Alanı
Eğitim Kademelerimiz
Tüm kademelerimizde nitelikli, bilimsel ve çok yönlü eğitim anlayışımızla eğitsel programlar uyguluyor; her alanda kendini ifade edebilen global bireyler yetiştiriyoruz!
Aşçılık Alanı
Mesleki bilgi ve becerileri yüksek
bireyler!

Geleceğin aşçılarına ihtiyaç duyacakları tüm eğitsel ve fiziksel imkanları sağlıyor; pratiğe dayalı eğitim anlayışımızla mesleki yetkinliği yüksek bireyler yetiştiriyoruz!

Hangi kampüslerde var?
Aşçılık Alanında Öğrencilerimizi Neler Bekliyor?
Zengin ve Özgün Eğitim Müfredatı

Uyguladığımız zengin ve özgün eğitim müfredatıyla öğrencilerimizin gelişimini kapsamlı şekilde ele alıyor, geleceğin çok yönlü ve nitelikli bireylerini yetiştiriyoruz. Şafak Okulları olarak güçlü bir geleceğe ancak iyi yetişmiş bireylerle ulaşabileceğimize inanıyoruz!

Flipped Learning ile Ters Yüz Edilmiş Sınıflar

Şafak Okullarında hazır bulunuşluk ile başlayan eğitim süreci, bilgiyi içselleştirme ve pratik yapma ile devam eder. Flipped Learning ders tasarımlarıyla sınıflarımızı tersine çeviriyor, kendi hızında öğrenen, merak eden ve sorgulayan öğrenciler yetiştiriyoruz!

Mesleki Yetkinlik ve Staj İmkanı

Aşçılık Alanında pratiğe dayalı eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi mesleki yetkinliği yüksek bireyler olarak yetiştiriyor, onlara aşçılık alanında sektörün önde gelen firma ve restoranlarında staj imkanı sağlıyoruz!

Kariyer Yönetimi Programları

Şafak Okullarında 9. sınıftan itibaren başlayan kariyer yönetimi programlarıyla; öğrencilerimizin kendilerini tanıyarak, gelecekleri için en uygun akademik ve mesleki hedefleri koymalarını sağlıyoruz! İnanıyoruz ki her öğrencinin başarılı ve mutlu olacağı alanlar, bir diğerinden farklı olacaktır.

Donanımlı ve İhtiyaçlara Yönelik Sınıflar

Şafak Aşçılık Alanında öğrencilerimizin ihtiyaç duyacağı tüm materyal ve alanları içinde barındıran sınıflarda eğitim gerçekleştiriyor, geleceğin aşçıları için tüm imkanların elverişli olduğu eğitim ortamları tasarlıyoruz!

Akademik ve Mesleki Gelecek İmkanı

Öğrencilerimizin mezuniyetle birlikte kendi geleceklerini tayin edecek nitelik ve donanıma sahip olmalarını sağlıyor; onlara isterlerse 4 senelik üniversitelere, isterlerse direkt olarak mesleki hayata geçiş yapabilecekleri diplomalarını takdim ediyoruz!