Online Eğitime Giriş
Hemşire Yardımcılığı
Hemşire Yardımcılığı
Eğitim Kademelerimiz
Tüm kademelerimizde nitelikli, bilimsel ve çok yönlü eğitim anlayışımızla eğitsel programlar uyguluyor; her alanda kendini ifade edebilen global bireyler yetiştiriyoruz!
Hemşire Yardımcılığı
Donanımlı ve iyi yetişmiş sağlık
çalışanları!

Pratiğe dayalı eğitim anlayışımızla öğrencilerimize gelecekte ihtiyaç duyacakları beceri ve yetkinlikleri kazandırıyor; donanımlı ve uzman sağlık neferleri yetiştiriyoruz!

Hangi kampüslerde var?
Hemşire Yardımcılığı Bölümünde Öğrencilerimizi Neler Bekliyor?
Zengin ve Özgün Eğitim Müfredatı

Uyguladığımız zengin ve özgün eğitim müfredatıyla öğrencilerimizin gelişimini kapsamlı şekilde ele alıyor, geleceğin çok yönlü ve nitelikli bireylerini yetiştiriyoruz. Şafak Okulları olarak güçlü bir geleceğe ancak iyi yetişmiş bireylerle ulaşabileceğimize inanıyoruz!

Flipped Learning ile Ters Yüz Edilmiş Sınıflar

Şafak Okullarında hazır bulunuşluk ile başlayan eğitim süreci, bilgiyi içselleştirme ve pratik yapma ile devam eder. Flipped Learning ders tasarımlarıyla sınıflarımızı tersine çeviriyor, kendi hızında öğrenen, merak eden ve sorgulayan öğrenciler yetiştiriyoruz!

Mesleki Yetkinlik ve Staj İmkanı

Hemşire Yardımcılığı bölümünde pratiğe dayalı eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi mesleki yetkinliği yüksek bireyler olarak yetiştiriyor, okulumuzun kendi bünyesindeki Şafak Sağlık Grubu hastanelerinde ve sektörün önde gelen firmalarında staj imkanı sağlıyoruz!

Mesleki Değer Odaklı Eğitim

Hemşire Yardımcılığı bölümünde mesleki değerleri yüksek, yaptığı işin bilincinde ve toplumsal sağlığın önemini kavramış bireyler yetiştiriyor, gelecekte karşılaşılabilecek toplumsal sorunlarda değer ve uzmanlığıyla hareket edecek donanımlı nesiller yetiştiriyoruz!

Kariyer Yönetimi Programları

Şafak Okullarında 9. sınıftan itibaren başlayan kariyer yönetimi programlarıyla; öğrencilerimizin kendilerini tanıyarak, gelecekleri için en uygun akademik ve mesleki hedefleri koymalarını sağlıyoruz! İnanıyoruz ki her öğrencinin başarılı ve mutlu olacağı alanlar, bir diğerinden farklı olacaktır.

Donanımlı ve İhtiyaçlara Yönelik Sınıflar

Hemşire Yardımcılığı bölümünde öğrencilerimizin ihtiyaç duyacağı tüm materyal ve alanları içinde barındıran sınıflar dizayn ediyor, geleceğin sağlıkçıları için tüm imkan ve donanıma sahip eğitim ortamları tasarlıyoruz!