Online Eğitime Giriş
İlkokul
İlkokul
Eğitim Kademelerimiz
Tüm kademelerimizde nitelikli, bilimsel ve çok yönlü eğitim anlayışımızla eğitsel programlar uyguluyor; her alanda kendini ifade edebilen global bireyler yetiştiriyoruz!
İlkokul
Zenginleştirilmiş öğretimle başarıyı
yakalayan bireyler!

İlkokul yıllarından itibaren eğitim anlayışımızın merkezinde olan beceri ve yetkinlik gelişimiyle; akademik geleceğine ve başarıya hazır bireyler yetiştiriyoruz!

Hangi kampüslerde var?
İlkokulda Öğrencilerimizi Neler Bekliyor?
Zengin ve Özgün Eğitim Müfredatı

Uyguladığımız zengin ve özgün eğitim müfredatıyla öğrencilerimizin gelişimini kapsamlı şekilde ele alıyor, geleceğin çok yönlü ve nitelikli bireylerini yetiştiriyoruz. Şafak Okulları olarak güçlü bir geleceğe ancak iyi yetişmiş bireylerle ulaşabileceğimize inanıyoruz!

İngilizce ve İspanyolca Dersleri

Erken yaşta edinilen dil becerileri, hem bireyin bilişsel gelişim sürecinde hem de kendisine global bir perspektif oluşturmasında faydalı etkilere sahiptir. Daha fazla bilgi ve kaynağa erişim sağlayan çocuklar kendini daha özgür hissederken, gelecekleri için en uygun alanları da daha hızlı keşfedebilecektir.

Flipped Learning ile Ters Yüz Edilmiş Sınıflar

Şafak Okullarında hazır bulunuşluk ile başlayan eğitim süreci, bilgiyi içselleştirme ve pratik yapma ile devam eder. Flipped Learning ders tasarımlarıyla sınıflarımızı tersine çeviriyor, kendi hızında öğrenen, merak eden ve sorgulayan öğrenciler yetiştiriyoruz!

Spor, Sanat ve Müzik Alanında Yetenek Geliştirme Çalışmaları

Şafak Okullarında, donanımlı ve başarılı bireyler yetiştirmek amacıyla yalnızca akademik değil; sosyal, fiziksel ve sanatsal gelişimi de eğitim programlarımıza dahil ediyoruz. Bu sayede kendini her alanda ifade edebilen ve yetenekli bireyler yetiştiriyoruz!

Teknolojik Altyapılı Sınıflar

Tüm sınıflarımızda modern ve teknolojik imkanları öğrencilerimizle buluşturuyor, dijital dünyanın avantajlarından faydanalabilen ve bilişim çağına hazır bireyler yetiştiriyoruz. Şafak Okullarında her kademe ve branşta ihtiyaç duyulacak tüm teknolojik imkanları öğrencilerimize sunuyoruz!

Robotik Kodlama ve Akıl Oyunları Dersleri

Şafak Okullarında analitik ve algoritmik düşünmeyi geliştiren robotik kodlama ve akıl oyunları eğitimleri tasarlıyor, 21. yüzyıl becerilerine sahip bireyler yetiştirmeyi bir misyon ediniyoruz. Yenilikçi ve modern dünyaya adapte yaklaşımlarımızla geleceğin toplumuna yön veriyoruz!