Online Eğitime Giriş
Eyüpsultan Pierre Loti Kampüsü
Eyüpsultan Pierre Loti Kampüsü
Eyüpsultan Pierre Loti Kampüsü

Nitelikli, modern ve çok yönlü eğitim anlayışımızla geleceğin toplumunu şekillendirecek bireyler yetiştiriyoruz!

Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Fen ve Anadolu Lisesi kademelerinde eğitim verdiğimiz Eyüpsultan Pierre Loti Kampüsünde; kişisel, sosyal ve akademik gelişimi hayatının merkezine alan bireyler yetiştiriyoruz.

Her Alanda Kendini
İfade Edebilen Bireyler!

Pierre Loti Şafak Okullarında akademik gelişimin yanı sıra sanatsal, fiziksel ve kişisel gelişimi de destekleyen eğitsel programlar tasarlıyor; kendini her alanda ve en doğru şekilde ifade edebilecek bireyler yetiştiriyoruz!

Eğitim Birimlerimiz

Şafak Okulları Eyüpsultan Pierre Loti Kampüsünde çok yönlü eğitim anlayışımızla başarı odaklı öğrencilerimizi destekliyor, ülkemizin geleceğinde söz sahibi olacak bireyler yetiştiriyoruz!

Anaokulu
Anaokulunda Öğrencilerimizi Neler Bekliyor?
Zengin ve Özgün Eğitim Müfredatı

Uyguladığımız zengin ve özgün eğitim müfredatıyla öğrencilerimizin gelişimini kapsamlı şekilde ele alıyor, geleceğin çok yönlü ve nitelikli bireylerini yetiştiriyoruz. Şafak Okulları olarak güçlü bir geleceğe ancak iyi yetişmiş bireylerle ulaşabileceğimize inanıyoruz!

Günlük Yaşam Becerilerini Destekleyen Çalışmalar

Günlük yaşam becerileri bireyler için hayati önem taşır. Özellikle erken yaşta bu becerilerin kazanılması, çocuğun aileye bağımlılığını azaltarak kişilik gelişimine de katkıda bulunur. Böylelikle ebeveynler kendilerine daha fazla vakit ayırabilirken, çocuklar da kendini tanıyan ve özgüven sahibi bireyler olarak yetişir.

İngilizce ve İspanyolca Dersleri

Erken yaşta edinilen dil becerileri, hem bireyin bilişsel gelişim sürecinde hem de kendisine global bir perspektif oluşturmasında faydalı etkilere sahiptir. Daha fazla bilgi ve kaynağa erişim sağlayan çocuklar kendini daha özgür hissederken, gelecekleri için en uygun alanları da daha hızlı keşfedebilecektir.

Spor, Sanat ve Müzik Alanında Yetenek Geliştirme Çalışmaları

Şafak Okullarında, gelecekte başarılı ve donanımlı bireyler yetiştirmek için yalnızca akademik değil, sosyal, fiziksel ve sanatsal gelişimi de eğitim programlarına dahil ediyoruz. Bu sayede birden çok alanda kendini ifade edebilen ve farklı yeteneklere sahip bireyler yetiştiriyoruz!

Uzman Psikologlar Eşliğinde Birebir Öğrenci Takibi

Şafak Okullarında öğrencilerimizin eğitim ve öğretim hayatları boyunca kişisel ve ruhsal durumlarını önemsiyor, rehber öğretmenler ve alanında uzman psikologlar eşliğinde onları yakından tanıyarak birebir olarak tüm süreçlerini takip ediyoruz.

Kişilik Gelişimi Çalışmaları

Kişilik, bizleri özgün kılan ve diğer bireylerden ayıran özelliklerimizin bağlı oldu ortak merkezdir. Şafak Okullarında her öğrencinin bir diğerinden farklı olduğunu gözeterek, kişiye ve kişisel yatkınlıklara özel eğitsel programlar oluşturuyoruz!

İlkokulda Öğrencilerimizi Neler Bekliyor?
Zengin ve Özgün Eğitim Müfredatı

Uyguladığımız zengin ve özgün eğitim müfredatıyla öğrencilerimizin gelişimini kapsamlı şekilde ele alıyor, geleceğin çok yönlü ve nitelikli bireylerini yetiştiriyoruz. Şafak Okulları olarak güçlü bir geleceğe ancak iyi yetişmiş bireylerle ulaşabileceğimize inanıyoruz!

İngilizce ve İspanyolca Dersleri

Erken yaşta edinilen dil becerileri, hem bireyin bilişsel gelişim sürecinde hem de kendisine global bir perspektif oluşturmasında faydalı etkilere sahiptir. Daha fazla bilgi ve kaynağa erişim sağlayan çocuklar kendini daha özgür hissederken, gelecekleri için en uygun alanları da daha hızlı keşfedebilecektir.

Flipped Learning ile Ters Yüz Edilmiş Sınıflar

Şafak Okullarında hazır bulunuşluk ile başlayan eğitim süreci, bilgiyi içselleştirme ve pratik yapma ile devam eder. Flipped Learning ders tasarımlarıyla sınıflarımızı tersine çeviriyor, kendi hızında öğrenen, merak eden ve sorgulayan öğrenciler yetiştiriyoruz!

Spor, Sanat ve Müzik Alanında Yetenek Geliştirme Çalışmaları

Şafak Okullarında, donanımlı ve başarılı bireyler yetiştirmek amacıyla yalnızca akademik değil; sosyal, fiziksel ve sanatsal gelişimi de eğitim programlarımıza dahil ediyoruz. Bu sayede kendini her alanda ifade edebilen ve yetenekli bireyler yetiştiriyoruz!

Teknolojik Altyapılı Sınıflar

Tüm sınıflarımızda modern ve teknolojik imkanları öğrencilerimizle buluşturuyor, dijital dünyanın avantajlarından faydanalabilen ve bilişim çağına hazır bireyler yetiştiriyoruz. Şafak Okullarında her kademe ve branşta ihtiyaç duyulacak tüm teknolojik imkanları öğrencilerimize sunuyoruz!

Robotik Kodlama ve Akıl Oyunları Dersleri

Şafak Okullarında analitik ve algoritmik düşünmeyi geliştiren robotik kodlama ve akıl oyunları eğitimleri tasarlıyor, 21. yüzyıl becerilerine sahip bireyler yetiştirmeyi bir misyon ediniyoruz. Yenilikçi ve modern dünyaya adapte yaklaşımlarımızla geleceğin toplumuna yön veriyoruz!

Ortaokulda Öğrencilerimizi Neler Bekliyor?
Zengin ve Özgün Eğitim Müfredatı

Uyguladığımız zengin ve özgün eğitim müfredatıyla öğrencilerimizin gelişimini kapsamlı şekilde ele alıyor, geleceğin çok yönlü ve nitelikli bireylerini yetiştiriyoruz. Şafak Okulları olarak güçlü bir geleceğe ancak iyi yetişmiş bireylerle ulaşabileceğimize inanıyoruz!

Yabancı Dilde Uluslararası Standartlara Uygunluk

Şafak Okulları yabancı dil eğitimleri; müfredatı, materyalleri ve içerikleriyle uluslararası standartlarda uygunluğa sahiptir. Okulumuzda verilen yabancı dil eğitimiyle öğrencilerimiz dünya genelinde geçerliliği olan sertifika ve programlara katılım sağlıyor!

Baykuş Etüt Programıyla LGS Hazırlık Çalışmaları

Öğrencilerimizin sınava hazırlandığı kritik dönemlerde yalnızca okul içi eğitimlerle değil, okuldan sonra da düzenlediğimiz Baykuş Etütleriyle de onlara yol arkadaşı oluyoruz. Şafak Okulları olarak hayallerinin peşinden koşan nesillere ihtiyacı olacak her alanda destek oluyoruz!

Robotik Kodlama, Etkili İletişim ve Sunum Dersleri

Şafak Okullarında öğrencilerimizin 21. yüzyıl becerilerine sahip olmasını sağlayacak eğitsel programlar geliştiriyor, robotik kodlama dersleriyle onların analitik ve algoritmik gelişimini desteklerken; etkili iletişim ve sunum dersleriyle profesyonel hayatlarında ihtiyaç duyacakları beceriler kazandırıyoruz!

Flipped Learning ile Ters Yüz Edilmiş Sınıflar

Şafak Okullarında hazır bulunuşluk ile başlayan eğitim süreci, bilgiyi içselleştirme ve pratik yapma ile devam eder. Flipped Learning ders tasarımlarıyla sınıflarımızı tersine çeviriyor, kendi hızında öğrenen, merak eden ve sorgulayan öğrenciler yetiştiriyoruz!

Yılda İki Kez Performans Değerlendirme Haftası

Şafak Okullarında yılda iki hafta performans değerlendirme çalışmaları gerçekleştiriyor, öğrencilerimizin sene boyunca edindiği bilgi ve becerileri ölçüyoruz!

Fen ve Anadolu Lisesinde Öğrencilerimizi Neler Bekliyor?
Zengin ve Özgün Eğitim Müfredatı

Uyguladığımız zengin ve özgün eğitim müfredatıyla öğrencilerimizin gelişimini kapsamlı şekilde ele alıyor, geleceğin çok yönlü ve nitelikli bireylerini yetiştiriyoruz. Şafak Okulları olarak güçlü bir geleceğe ancak iyi yetişmiş bireylerle ulaşabileceğimize inanıyoruz!

Flipped Learning ile Ters Yüz Edilmiş Sınıflar

Şafak Okullarında hazır bulunuşluk ile başlayan eğitim süreci, bilgiyi içselleştirme ve pratik yapma ile devam eder. Flipped Learning ders tasarımlarıyla sınıflarımızı tersine çeviriyor, kendi hızında öğrenen, merak eden ve sorgulayan öğrenciler yetiştiriyoruz!

Haftalık Kazanım Değerlendirme Sınavları (KDS)

Ortaokul kademelerimizde düzenlenen haftalık kazanım sınavlarıyla öğrencilerimizin gelişimini yakından takip ediyor, elde ettiğimiz çıktılarla onlar için en verimli olacak eğitsel programları tasarlıyoruz!

Modern Fizik, Kimya ve Biyoloji Sınıfları

Fen Lisesinde öğrencilerimizin ihtiyaç duyacağı tüm imkanları sağlayacak sınıf ve laboratuvarlar sayesinde geleceğin bilim insanlarını yetiştiriyoruz! Şafak Okulları olarak bir toplumun parlak bir geleceğe ancak bilimin ışığıyla ulaşacağına inanıyoruz!

Proje Çalışmaları ve Bilim Olimpiyatları

Şafak Okullarında yıl boyunca gerçekleştirilen proje çalışmalarıyla öğrencilerimize kendi alanlarındaki fikir ve projelerini uygulama imkanı tanıyor, pratiğe dayalı eğitim anlayışımızla geleceğin bilimsel anlayışına yön verecek bireyler yetiştiriyoruz!