Online Eğitime Giriş
Ortaokul
Ortaokul
Eğitim Kademelerimiz
Tüm kademelerimizde nitelikli, bilimsel ve çok yönlü eğitim anlayışımızla eğitsel programlar uyguluyor; her alanda kendini ifade edebilen global bireyler yetiştiriyoruz!
Ortaokul
Yaşam becerileri yüksek ve donanımlı
nesiller!

Branş ve akademik müfredatın çeşitlendiği yıllarda özgün bir eğitim ile öğrencilerimizin gelişimini sağlıyor, öğrenen ve uygulayan nesiller yetiştiriyoruz!

Hangi kampüslerde var?
Ortaokulda Öğrencilerimizi Neler Bekliyor?
Zengin ve Özgün Eğitim Müfredatı

Uyguladığımız zengin ve özgün eğitim müfredatıyla öğrencilerimizin gelişimini kapsamlı şekilde ele alıyor, geleceğin çok yönlü ve nitelikli bireylerini yetiştiriyoruz. Şafak Okulları olarak güçlü bir geleceğe ancak iyi yetişmiş bireylerle ulaşabileceğimize inanıyoruz!

Yabancı Dilde Uluslararası Standartlara Uygunluk

Şafak Okulları yabancı dil eğitimleri; müfredatı, materyalleri ve içerikleriyle uluslararası standartlarda uygunluğa sahiptir. Okulumuzda verilen yabancı dil eğitimiyle öğrencilerimiz dünya genelinde geçerliliği olan sertifika ve programlara katılım sağlıyor!

Baykuş Etüt Programıyla LGS Hazırlık Çalışmaları

Öğrencilerimizin sınava hazırlandığı kritik dönemlerde yalnızca okul içi eğitimlerle değil, okuldan sonra da düzenlediğimiz Baykuş Etütleriyle de onlara yol arkadaşı oluyoruz. Şafak Okulları olarak hayallerinin peşinden koşan nesillere ihtiyacı olacak her alanda destek oluyoruz!

Robotik Kodlama, Etkili İletişim ve Sunum Dersleri

Şafak Okullarında öğrencilerimizin 21. yüzyıl becerilerine sahip olmasını sağlayacak eğitsel programlar geliştiriyor, robotik kodlama dersleriyle onların analitik ve algoritmik gelişimini desteklerken; etkili iletişim ve sunum dersleriyle profesyonel hayatlarında ihtiyaç duyacakları beceriler kazandırıyoruz!

Flipped Learning ile Ters Yüz Edilmiş Sınıflar

Şafak Okullarında hazır bulunuşluk ile başlayan eğitim süreci, bilgiyi içselleştirme ve pratik yapma ile devam eder. Flipped Learning ders tasarımlarıyla sınıflarımızı tersine çeviriyor, kendi hızında öğrenen, merak eden ve sorgulayan öğrenciler yetiştiriyoruz!

Yılda İki Kez Performans Değerlendirme Haftası

Şafak Okullarında yılda iki hafta performans değerlendirme çalışmaları gerçekleştiriyor, öğrencilerimizin sene boyunca edindiği bilgi ve becerileri ölçüyoruz!