Online Eğitime Giriş
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Eğitim Kademelerimiz
Tüm kademelerimizde nitelikli, bilimsel ve çok yönlü eğitim anlayışımızla eğitsel programlar uyguluyor; her alanda kendini ifade edebilen global bireyler yetiştiriyoruz!
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Geleceğin mesleki değerlerini
üreten bireyler!

Nitelikli ve mesleki eğitim anlayışımızla öğrencilerimize ihtiyaç duyacakları tüm akademik ve teknolojik imkanları sağlıyor; donanımlı ve çok yönlü bireyler yetiştiriyoruz!

Hangi kampüslerde var?
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Öğrencilerimizi Neler Bekliyor?
Zengin ve Özgün Eğitim Müfredatı

Uyguladığımız zengin ve özgün eğitim müfredatıyla öğrencilerimizin gelişimini kapsamlı şekilde ele alıyor, geleceğin çok yönlü ve nitelikli bireylerini yetiştiriyoruz. Şafak Okulları olarak güçlü bir geleceğe ancak iyi yetişmiş bireylerle ulaşabileceğimize inanıyoruz!

Flipped Learning ile Ters Yüz Edilmiş Sınıflar

Şafak Okullarında hazır bulunuşluk ile başlayan eğitim süreci, bilgiyi içselleştirme ve pratik yapma ile devam eder. Flipped Learning ders tasarımlarıyla sınıflarımızı tersine çeviriyor, kendi hızında öğrenen, merak eden ve sorgulayan öğrenciler yetiştiriyoruz!

Lisede Çağında Başlayan Mesleki Kariyer

Şafak Okullarında öğrencilerimizi lise çağında meslek sahibi yapıyor, mezuniyetle birlikte ek puan avantajı ve iş yeri açma imkanı gibi bir çok fırsat sağlıyoruz. Öğrencilerimizin erken yaşta ekonomik olarak bağımsız bireyler olmasını sağlarken, geleceğin mesleki değerlerini üretiyoruz!

Ücretsiz Özel Okul

Milli Eğitim Bakanlığımızın sanayi sektöründe ihtiyaç duyulan iyi eğitilmiş iş gücünü yetiştirmek amacıyla özel mesleki ve teknik liselere vermeye başladığı teşvik sayesinde öğrencilerimize ücretsiz özel okul deneyimi sunuyoruz!

Teknolojik Altyapılı Sınıflar

Tüm sınıflarımızda modern ve teknolojik imkanları öğrencilerimizle buluşturuyor, dijital dünyanın avantajlarından faydanalabilen ve bilişim çağına hazır bireyler yetiştiriyoruz. Şafak Okullarında her kademe ve branşta ihtiyaç duyulacak tüm teknolojik imkanları öğrencilerimize sunuyoruz!

Mesleki Yetkinlik ve Staj İmkanı

Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerimizde pratiğe dayalı eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi mesleki yetkinliği yüksek bireyler olarak yetiştiriyor, okulumuzun kendi bünyesinde ve anlaşmalı olarak gerçekleştirdiği programlarla onlara staj imkanı sunuyoruz!