Online Eğitime Giriş
Bahçelievler Kampüsü
Bahçelievler Kampüsü
Bahçelievler Kampüsü

Çağdaş, inovatif ve bilimsel eğitim anlayışımızla; geleceğe yön verecek öncü bireyler yetiştiriyoruz!

Ortaokul, anadolu lisesi ve turizm otelcilik lisesi kademelerinde eğitim verdiğimiz Bahçelievler Kampüsünde; sosyal donanıma sahip, sorumluluk duygusu yüksek ve her alanda kendini ifade edebilen bireyler yetiştiriyoruz.

21. Yüzyıl Becerilerine
Sahip Bireyler!

Bahçelievler Şafak Okullarında, alanında uzman ve deneyimli akademik kadromuzla; hem akademik hem de mesleki geleceğini kendi tayin edebilecek nitelik ve donanımda nesiller yetiştiriyoruz. Bu sayede ülkemizin ve toplumumuzun geleceğine katkıda bulunuyoruz!

Eğitim Birimlerimiz

Şafak Okulları Bahçelievler Kampüsünde nitelikli eğitim dünyasının kapılarını aralıyor, öğrenci farklılıklarını göz önünde bulundurarak hazırladığımız eğitim programları sayesinde öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştiriyoruz!

Ortaokul
Ortaokulda Öğrencilerimizi Neler Bekliyor?
Zengin ve Özgün Eğitim Müfredatı

Uyguladığımız zengin ve özgün eğitim müfredatıyla öğrencilerimizin gelişimini kapsamlı şekilde ele alıyor, geleceğin çok yönlü ve nitelikli bireylerini yetiştiriyoruz. Şafak Okulları olarak güçlü bir geleceğe ancak iyi yetişmiş bireylerle ulaşabileceğimize inanıyoruz!

Yabancı Dilde Uluslararası Standartlara Uygunluk

Şafak Okulları yabancı dil eğitimleri; müfredatı, materyalleri ve içerikleriyle uluslararası standartlarda uygunluğa sahiptir. Okulumuzda verilen yabancı dil eğitimiyle öğrencilerimiz dünya genelinde geçerliliği olan sertifika ve programlara katılım sağlıyor!

Baykuş Etüt Programıyla LGS Hazırlık Çalışmaları

Öğrencilerimizin sınava hazırlandığı kritik dönemlerde yalnızca okul içi eğitimlerle değil, okuldan sonra da düzenlediğimiz Baykuş Etütleriyle de onlara yol arkadaşı oluyoruz. Şafak Okulları olarak hayallerinin peşinden koşan nesillere ihtiyacı olacak her alanda destek oluyoruz!

Robotik Kodlama, Etkili İletişim ve Sunum Dersleri

Şafak Okullarında öğrencilerimizin 21. yüzyıl becerilerine sahip olmasını sağlayacak eğitsel programlar geliştiriyor, robotik kodlama dersleriyle onların analitik ve algoritmik gelişimini desteklerken; etkili iletişim ve sunum dersleriyle profesyonel hayatlarında ihtiyaç duyacakları beceriler kazandırıyoruz!

Flipped Learning ile Ters Yüz Edilmiş Sınıflar

Şafak Okullarında hazır bulunuşluk ile başlayan eğitim süreci, bilgiyi içselleştirme ve pratik yapma ile devam eder. Flipped Learning ders tasarımlarıyla sınıflarımızı tersine çeviriyor, kendi hızında öğrenen, merak eden ve sorgulayan öğrenciler yetiştiriyoruz!

Yılda İki Kez Performans Değerlendirme Haftası

Şafak Okullarında yılda iki hafta performans değerlendirme çalışmaları gerçekleştiriyor, öğrencilerimizin sene boyunca edindiği bilgi ve becerileri ölçüyoruz!

Anadolu Lisesinde Öğrencilerimizi Neler Bekliyor?
Zengin ve Özgün Eğitim Müfredatı

Uyguladığımız zengin ve özgün eğitim müfredatıyla öğrencilerimizin gelişimini kapsamlı şekilde ele alıyor, geleceğin çok yönlü ve nitelikli bireylerini yetiştiriyoruz. Şafak Okulları olarak güçlü bir geleceğe ancak iyi yetişmiş bireylerle ulaşabileceğimize inanıyoruz!

Flipped Learning ile Ters Yüz Edilmiş Sınıflar

Şafak Okullarında hazır bulunuşluk ile başlayan eğitim süreci, bilgiyi içselleştirme ve pratik yapma ile devam eder. Flipped Learning ders tasarımlarıyla sınıflarımızı tersine çeviriyor, kendi hızında öğrenen, merak eden ve sorgulayan öğrenciler yetiştiriyoruz!

Kariyer Yönetimi Programları

Şafak Okullarında 9. sınıftan itibaren başlayan kariyer yönetimi programlarıyla; öğrencilerimizin kendilerini tanıyarak, gelecekleri için en uygun akademik ve mesleki hedefleri koymalarını sağlıyoruz! İnanıyoruz ki her öğrencinin başarılı ve mutlu olacağı alanlar, bir diğerinden farklı olacaktır.

Hafta Sonu ve Baykuş Etütleri

Anadolu lisesi kademelerimizde nitelikli ve uygulamaya dayalı eğitim anlayışımızı, hafta sonu ve baykuş etütleriyle zenginleştiriyor; öğrencilerimizin mutlak başarıyı elde etmeleri için ihtiyaç duyacakları tüm gelişim programlarını kapsamlı şekilde tasarlıyoruz!

Mesleki Yönelim Test ve Raporları

Şafak Okullarında kayıtla birlikte gerçekleştirilen mesleki yönelim testleriyle öğrencilerimizi yakından tanıyor, elde ettiğimiz raporlar sayesinde öğrencilerimizi kendilerine en uygun mesleki alanlara yönlendiriyoruz!

Haftalık Kazanım Değerlendirme Sınavları (KDS)

Ortaokul kademelerimizde düzenlenen haftalık kazanım sınavlarıyla öğrencilerimizin gelişimini yakından takip ediyor, elde ettiğimiz çıktılarla onlar için en verimli olacak eğitsel programları tasarlıyoruz!

Aşçılık Alanında Öğrencilerimizi Neler Bekliyor?
Zengin ve Özgün Eğitim Müfredatı

Uyguladığımız zengin ve özgün eğitim müfredatıyla öğrencilerimizin gelişimini kapsamlı şekilde ele alıyor, geleceğin çok yönlü ve nitelikli bireylerini yetiştiriyoruz. Şafak Okulları olarak güçlü bir geleceğe ancak iyi yetişmiş bireylerle ulaşabileceğimize inanıyoruz!

Flipped Learning ile Ters Yüz Edilmiş Sınıflar

Şafak Okullarında hazır bulunuşluk ile başlayan eğitim süreci, bilgiyi içselleştirme ve pratik yapma ile devam eder. Flipped Learning ders tasarımlarıyla sınıflarımızı tersine çeviriyor, kendi hızında öğrenen, merak eden ve sorgulayan öğrenciler yetiştiriyoruz!

Mesleki Yetkinlik ve Staj İmkanı

Aşçılık Alanında pratiğe dayalı eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi mesleki yetkinliği yüksek bireyler olarak yetiştiriyor, onlara aşçılık alanında sektörün önde gelen firma ve restoranlarında staj imkanı sağlıyoruz!

Kariyer Yönetimi Programları

Şafak Okullarında 9. sınıftan itibaren başlayan kariyer yönetimi programlarıyla; öğrencilerimizin kendilerini tanıyarak, gelecekleri için en uygun akademik ve mesleki hedefleri koymalarını sağlıyoruz! İnanıyoruz ki her öğrencinin başarılı ve mutlu olacağı alanlar, bir diğerinden farklı olacaktır.

Donanımlı ve İhtiyaçlara Yönelik Sınıflar

Şafak Aşçılık Alanında öğrencilerimizin ihtiyaç duyacağı tüm materyal ve alanları içinde barındıran sınıflarda eğitim gerçekleştiriyor, geleceğin aşçıları için tüm imkanların elverişli olduğu eğitim ortamları tasarlıyoruz!

Akademik ve Mesleki Gelecek İmkanı

Öğrencilerimizin mezuniyetle birlikte kendi geleceklerini tayin edecek nitelik ve donanıma sahip olmalarını sağlıyor; onlara isterlerse 4 senelik üniversitelere, isterlerse direkt olarak mesleki hayata geçiş yapabilecekleri diplomalarını takdim ediyoruz!