Online Eğitime Giriş
Elmabahçe Lise Kampüsü
Elmabahçe Lise Kampüsü
Gaziosmanpaşa Lise Kampüsü

Lise kademelerimizde uyguladığımız çok yönlü ve nitelikli eğitim anlayışımızla; kendi her alanda ifade edebilen ve donanımlı bireyler yetiştiriyoruz!

Anadolu Lisesi, Hemşire Yardımcılığı ve Mesleki ve Teknik Anadolu kademelerimizde mesleki yatkınlık ve kariyer yönetim programlarımızla öğrencilerimize kendilerine en uygun geleceği keşfetme imkanı sunuyoruz!

Nitelikli ve Uygulamalı
Mesleki Eğitim!

Gaziosmanpaşa Şafak Okullarında öğrencilerimizi; mesleki yetkinliği yüksek ve donanımlı bireyler olarak yetiştiriyor, geleceğin toplumsal değerlerini üretecek bilgi ve beceriye sahip nesiller yetiştiriyoruz!

Eğitim Birimlerimiz

Şafak Okulları Gaziosmanpaşa Lise Kampüsünde sürekli öğrenen, öğrendiğini uygulayan ve hayat boyu bilgisini artıran bireyler yetiştiriyor; yeteneklerini geliştirerek toplumumuza ve ülkemize katkıda bulunacak nesiller yetiştiriyoruz!

Anadolu Lisesi
Anadolu Lisesinde Öğrencilerimizi Neler Bekliyor?
Zengin ve Özgün Eğitim Müfredatı

Uyguladığımız zengin ve özgün eğitim müfredatıyla öğrencilerimizin gelişimini kapsamlı şekilde ele alıyor, geleceğin çok yönlü ve nitelikli bireylerini yetiştiriyoruz. Şafak Okulları olarak güçlü bir geleceğe ancak iyi yetişmiş bireylerle ulaşabileceğimize inanıyoruz!

Flipped Learning ile Ters Yüz Edilmiş Sınıflar

Şafak Okullarında hazır bulunuşluk ile başlayan eğitim süreci, bilgiyi içselleştirme ve pratik yapma ile devam eder. Flipped Learning ders tasarımlarıyla sınıflarımızı tersine çeviriyor, kendi hızında öğrenen, merak eden ve sorgulayan öğrenciler yetiştiriyoruz!

Kariyer Yönetimi Programları

Şafak Okullarında 9. sınıftan itibaren başlayan kariyer yönetimi programlarıyla; öğrencilerimizin kendilerini tanıyarak, gelecekleri için en uygun akademik ve mesleki hedefleri koymalarını sağlıyoruz! İnanıyoruz ki her öğrencinin başarılı ve mutlu olacağı alanlar, bir diğerinden farklı olacaktır.

Hafta Sonu ve Baykuş Etütleri

Anadolu lisesi kademelerimizde nitelikli ve uygulamaya dayalı eğitim anlayışımızı, hafta sonu ve baykuş etütleriyle zenginleştiriyor; öğrencilerimizin mutlak başarıyı elde etmeleri için ihtiyaç duyacakları tüm gelişim programlarını kapsamlı şekilde tasarlıyoruz!

Mesleki Yönelim Test ve Raporları

Şafak Okullarında kayıtla birlikte gerçekleştirilen mesleki yönelim testleriyle öğrencilerimizi yakından tanıyor, elde ettiğimiz raporlar sayesinde öğrencilerimizi kendilerine en uygun mesleki alanlara yönlendiriyoruz!

Haftalık Kazanım Değerlendirme Sınavları (KDS)

Ortaokul kademelerimizde düzenlenen haftalık kazanım sınavlarıyla öğrencilerimizin gelişimini yakından takip ediyor, elde ettiğimiz çıktılarla onlar için en verimli olacak eğitsel programları tasarlıyoruz!

Hemşire Yardımcılığı Bölümünde Öğrencilerimizi Neler Bekliyor?
Zengin ve Özgün Eğitim Müfredatı

Uyguladığımız zengin ve özgün eğitim müfredatıyla öğrencilerimizin gelişimini kapsamlı şekilde ele alıyor, geleceğin çok yönlü ve nitelikli bireylerini yetiştiriyoruz. Şafak Okulları olarak güçlü bir geleceğe ancak iyi yetişmiş bireylerle ulaşabileceğimize inanıyoruz!

Flipped Learning ile Ters Yüz Edilmiş Sınıflar

Şafak Okullarında hazır bulunuşluk ile başlayan eğitim süreci, bilgiyi içselleştirme ve pratik yapma ile devam eder. Flipped Learning ders tasarımlarıyla sınıflarımızı tersine çeviriyor, kendi hızında öğrenen, merak eden ve sorgulayan öğrenciler yetiştiriyoruz!

Mesleki Yetkinlik ve Staj İmkanı

Hemşire Yardımcılığı bölümünde pratiğe dayalı eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi mesleki yetkinliği yüksek bireyler olarak yetiştiriyor, okulumuzun kendi bünyesindeki Şafak Sağlık Grubu hastanelerinde ve sektörün önde gelen firmalarında staj imkanı sağlıyoruz!

Mesleki Değer Odaklı Eğitim

Hemşire Yardımcılığı bölümünde mesleki değerleri yüksek, yaptığı işin bilincinde ve toplumsal sağlığın önemini kavramış bireyler yetiştiriyor, gelecekte karşılaşılabilecek toplumsal sorunlarda değer ve uzmanlığıyla hareket edecek donanımlı nesiller yetiştiriyoruz!

Kariyer Yönetimi Programları

Şafak Okullarında 9. sınıftan itibaren başlayan kariyer yönetimi programlarıyla; öğrencilerimizin kendilerini tanıyarak, gelecekleri için en uygun akademik ve mesleki hedefleri koymalarını sağlıyoruz! İnanıyoruz ki her öğrencinin başarılı ve mutlu olacağı alanlar, bir diğerinden farklı olacaktır.

Donanımlı ve İhtiyaçlara Yönelik Sınıflar

Hemşire Yardımcılığı bölümünde öğrencilerimizin ihtiyaç duyacağı tüm materyal ve alanları içinde barındıran sınıflar dizayn ediyor, geleceğin sağlıkçıları için tüm imkan ve donanıma sahip eğitim ortamları tasarlıyoruz!

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Öğrencilerimizi Neler Bekliyor?
Zengin ve Özgün Eğitim Müfredatı

Uyguladığımız zengin ve özgün eğitim müfredatıyla öğrencilerimizin gelişimini kapsamlı şekilde ele alıyor, geleceğin çok yönlü ve nitelikli bireylerini yetiştiriyoruz. Şafak Okulları olarak güçlü bir geleceğe ancak iyi yetişmiş bireylerle ulaşabileceğimize inanıyoruz!

Flipped Learning ile Ters Yüz Edilmiş Sınıflar

Şafak Okullarında hazır bulunuşluk ile başlayan eğitim süreci, bilgiyi içselleştirme ve pratik yapma ile devam eder. Flipped Learning ders tasarımlarıyla sınıflarımızı tersine çeviriyor, kendi hızında öğrenen, merak eden ve sorgulayan öğrenciler yetiştiriyoruz!

Lisede Çağında Başlayan Mesleki Kariyer

Şafak Okullarında öğrencilerimizi lise çağında meslek sahibi yapıyor, mezuniyetle birlikte ek puan avantajı ve iş yeri açma imkanı gibi bir çok fırsat sağlıyoruz. Öğrencilerimizin erken yaşta ekonomik olarak bağımsız bireyler olmasını sağlarken, geleceğin mesleki değerlerini üretiyoruz!

Ücretsiz Özel Okul

Milli Eğitim Bakanlığımızın sanayi sektöründe ihtiyaç duyulan iyi eğitilmiş iş gücünü yetiştirmek amacıyla özel mesleki ve teknik liselere vermeye başladığı teşvik sayesinde öğrencilerimize ücretsiz özel okul deneyimi sunuyoruz!

Teknolojik Altyapılı Sınıflar

Tüm sınıflarımızda modern ve teknolojik imkanları öğrencilerimizle buluşturuyor, dijital dünyanın avantajlarından faydanalabilen ve bilişim çağına hazır bireyler yetiştiriyoruz. Şafak Okullarında her kademe ve branşta ihtiyaç duyulacak tüm teknolojik imkanları öğrencilerimize sunuyoruz!

Mesleki Yetkinlik ve Staj İmkanı

Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerimizde pratiğe dayalı eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi mesleki yetkinliği yüksek bireyler olarak yetiştiriyor, okulumuzun kendi bünyesinde ve anlaşmalı olarak gerçekleştirdiği programlarla onlara staj imkanı sunuyoruz!