Online Eğitime Giriş
Fen ve Anadolu Lisesi
Fen ve Anadolu Lisesi
Eğitim Kademelerimiz
Tüm kademelerimizde nitelikli, bilimsel ve çok yönlü eğitim anlayışımızla eğitsel programlar uyguluyor; her alanda kendini ifade edebilen global bireyler yetiştiriyoruz!
Fen ve Anadolu Lisesi
Yetkin ve çok yönlü bireylerin
okulu!

Öğrencilerimizi sorgulayan, farkındalığı yüksek ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetiştiriyor; 21. yüzyıl niteliklerine sahip nesillerin geleceğimize katkıda bulunacağına inanıyoruz!

Hangi kampüslerde var?
Fen ve Anadolu Lisesinde Öğrencilerimizi Neler Bekliyor?
Zengin ve Özgün Eğitim Müfredatı

Uyguladığımız zengin ve özgün eğitim müfredatıyla öğrencilerimizin gelişimini kapsamlı şekilde ele alıyor, geleceğin çok yönlü ve nitelikli bireylerini yetiştiriyoruz. Şafak Okulları olarak güçlü bir geleceğe ancak iyi yetişmiş bireylerle ulaşabileceğimize inanıyoruz!

Flipped Learning ile Ters Yüz Edilmiş Sınıflar

Şafak Okullarında hazır bulunuşluk ile başlayan eğitim süreci, bilgiyi içselleştirme ve pratik yapma ile devam eder. Flipped Learning ders tasarımlarıyla sınıflarımızı tersine çeviriyor, kendi hızında öğrenen, merak eden ve sorgulayan öğrenciler yetiştiriyoruz!

Haftalık Kazanım Değerlendirme Sınavları (KDS)

Ortaokul kademelerimizde düzenlenen haftalık kazanım sınavlarıyla öğrencilerimizin gelişimini yakından takip ediyor, elde ettiğimiz çıktılarla onlar için en verimli olacak eğitsel programları tasarlıyoruz!

Modern Fizik, Kimya ve Biyoloji Sınıfları

Fen Lisesinde öğrencilerimizin ihtiyaç duyacağı tüm imkanları sağlayacak sınıf ve laboratuvarlar sayesinde geleceğin bilim insanlarını yetiştiriyoruz! Şafak Okulları olarak bir toplumun parlak bir geleceğe ancak bilimin ışığıyla ulaşacağına inanıyoruz!

Proje Çalışmaları ve Bilim Olimpiyatları

Şafak Okullarında yıl boyunca gerçekleştirilen proje çalışmalarıyla öğrencilerimize kendi alanlarındaki fikir ve projelerini uygulama imkanı tanıyor, pratiğe dayalı eğitim anlayışımızla geleceğin bilimsel anlayışına yön verecek bireyler yetiştiriyoruz!